โปรไฟล์
วันที่เข้าร่วม: 9 มี.ค. 2562
เกี่ยวกับ
0 ไลก์
0 ความคิดเห็นที่ได้รับ
0 คำตอบที่ดีที่สุด

Shitty meme cat who used to post some Military themed writing on FB. Got zucc'ed several times.


Finally I can find a safe haven here in DEFNET.

Harasho Ne/k/o