top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

กองกำลังเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐเริ่มกลับประเทศแล้ว

#US_ARMY #EUROPE #69th_AIR_DEFENSE_ARTILLEY_BRIGADE

กองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำทวีปยุโรป ได้ประกาศว่าเริ่มมีการถอนหน่วยกองพลน้อยป้องกันภัยทางอากาศที่ 69 ของกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศที่ 32 ออกจากประเทศโรมาเนียตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา


ภาพทหารสหรัฐขณะประจำการในฐานทัพ deveselu ในประเทศโรมาเนีย

กองบัญชาการกองทัพสหรัฐในทวีปยุโรปได้ประกาศออกมาว่า หน่วยทหารที่ส่งมาจาก Fort Hood ไปประจำการในโรมาเนีย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะถูกเปลี่ยนเป็นหน่วย NATO ballistic missile defense (BMD) พร้อมกับซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบ AEGIS Ashor missile defense system ที่ฐานทัพ Deveselu ประเทศโรมาเนีย


ทางกองบัญชาการยังกล่าวอีกว่าระบบป้องกันภายทางอากาศ THAAD จะยังคงอยู่ในโรมาเนียต่อไปจนกว่าการปรับปรุงระบบ AEGIS Ashore missile defense system จะแล้วเสร็จ


 

ที่มา: https://www.janes.com/article/90478/us-thaad-task-force-returns-home-from-romania

ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page