top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

กองทัพอากาศยกเลิกโครงการจัดหา T-50Th มูลค่า 2,449 ล้านบาท เยียวยา พิษ Covid-19

DEFNET News


กองทัพอากาศยกเลิกโครงการจัดหา T-50Th มูลค่า 2,449 ล้านบาท เยียวยา พิษ Covid-19/////////////////////////////


เอกสารของกองทัพอากาศ จากกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากองทัพอากาศได้ ยกเลิกโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกขับไล่แบบที่ 2 (บ.ขฝ.2) แบบKAI T-50Th จำนวน 2 ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุน มูลค่าโครงการ 2,449 ล้านบาท


ซึ่งทางเราเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดงบประมาณการจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหา และเยียวยา ประชาชนในวิกฤต Covid-19


โดยข้อมูลของโครงการจัดหานี้ เป็นการจัดหาเครื่องบินฝึกขับไล่แบบT-50Th จำนวน 2ลำพร้อมการถ่ายเทคโนโลยี บูรณาการการติดตั้งระบบเชื่องโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Datalink) แบบ Link T ซึ่งออกแบบ และพัฒนาโดยกองทัพอากาศ กับเครื่องT-50Th ที่มีประจำการในฝูงบิน 401 กองบิน 4 ซึ่งกองทัพอากาศได้ตั้งงบจัดในปีงบประมาณ 63ทั้งนี้ กองทัพอากาศอาจจะนำโครงการนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่เมื่อสถานการณ์ประเทศกลับสู่สถาวะปกติ และงบประมาณเอื้ออำนวยต่อการจัดหา


นับเป็นโครงการแรกที่มีการยกเลิกการจัดหา ซึ่งกองทัพอากาศอาจจะพิจารณาชะลอโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการกองทัพอากาศ 10ปี ในระบุไว้ใน สมุดปกขาว ที่มีการเผยแพร่ บางโครงการในช่วงปี 63-64 เพิ่มเติม เพื่อนำงบประมาณในส่วนนี้ เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และพื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังวิกฤต Covid-19 ต่อไป


#กองทัพอากาศเพื่อประชาชน

#RoyalThaiAirForce


/////////////


เอกสารอ้างอิง

- http://www.dae.rtaf.mi.th/attachments/article/1142/63047016888.pdf

-

https://drive.google.com/file/d/1ZPe53QlUAE0Y7ajEMjrOpuN2-I5i3xDB/view

ดู 81 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page