• DEFNET

ยูเครนส่งมอบชุดเสริม BTR-3KSh ให้กองทัพบกไทย

#RoyalThaiArmy #BTR3KSh #BTR3E1 #Ukroboronprom #DTI #Thailand #Ukraine

BTR-3KSh

Ukroboronprom ยูเครนส่งมอบชุดปรับปรุงสำหรับยานเกราะล้อยางรุ่นบัญชาการ แบบ BTR-3KSh ให้ไทยแล้ว


โดยชุดปรับปรุงนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบก, DTI กับ Ukroboronprom เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบกไทย โดยทางที่ DTI จะนำไปติดตั้งบนยานเกราะล้อยาง 8x8 แบบ BTR-3E1 ที่ประจำการในกองทัพบกไทยต่อไป


BTR-3KSh เป็นยานเกราะล้อยางรุ่นย่อยของ BTR-3E1 ที่ได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรบสำหรับการบัญชาการ ซึ่งรวมรวบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในสนามรบอย่างเช่นการระบุตำแหน่งฝ่าย, ระบุอาวุธฝ่ายตรงข้าม, ระบบแสดงผลพื้นที่การรบแบบ Real time ผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสความปลอดภัยขั้นสูง


นอกจากนี้ยังมีขีดความสามารถในการรองรับระบบปฏิบัติการสำหรับการใช้อากาศยานไร้คนขับแบบ Rama** สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่สนามรบ รวมถึงยังติดตั้งป้อมปืนรีโมทอัตโนมัติแบบ IVA-M ขนาด 12.7 มม.


**หมายเหตุ : โครงการอากาศยานไร้คนขับ Rama คือโครงการ Mini UAV ที่ทาง DTI กำลังพัฒนา**

ที่มา :


ดู 828 ครั้ง1 ความคิดเห็น