top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

DTI จัดหาระบบควบคุมการยิง WS-32 สำหรับติดตั้งบน DTI-1G และปรับปรุงรถยิงจรวด DTI-1G

#DEFNET #DTI #DTI1G #สทป

รูปภาพจาก : DTI
DTI-1G ขณะทำการทดสอบยิงที่ประเทศจีน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ออกประกาศจัดหาระบบควบคุมการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ WS-32 เพื่อติดตั้งบนระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G


โดยในครั้งนี้เป็นการจัดหาระบบควบคุมการยิง (Fire Control Systems) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "วิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี" รหัสโครงการ "D1.3" มูลค่าสำหรับการจัดหาระบบควบคุมการยิงในครั้งนี้อยู่ที่ 75.5 ล้านบาท

การจัดหาระบบควบคุมการยิงของ WS-32 เพื่อนำมาติดตั้งกับ DTI-1G ในครั้งนี้นั้นทำการจัดหาจากบริษัท Long-March International co., Ltd. ภายใต้การรับรองจาก State Ministration of Sciences, Technology and Industry for National Defence (SASTIND) โดยเป็นการรับรองว่าทาง Long-March International co., Ltd. จะเป็นผู้ส่งออกระบบควบคุมการยิง (FCS) ของ WS-32 จาก สาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) :DTI- Defence Technology Institute

WS-32 MLRS

ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ WS-32 นั้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G ให้แก่ทาง DTI ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบจรวดหลายลำกล้องไม่นำวิถีแบบ DTI-1


ระบบจรวดหลายกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G (MLRS)

ระยะยิงไกลสุด : 150 กิโลเมตร

ระบบนำวิถี : GPS/INS ,GLONASS, Baidou

ระบบควบคุมการยิง : Base on WS-32 MLRS


 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ DTI ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI-1G จำนวน 5 คัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กมย.ทบ. (กองมาตรฐานยานยนต์ กองทัพบก)


งบประมาณในการปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐาน กมย.ทบ. นั้นใช้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท โดยมีผู้เสนอราคาในการปรับปรุงรถยิงจรวด DTI-1G จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน)

2. บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด

DTI-1G ขณะทดสอบยิง

 

ที่มา :

1. http://www.dti.or.th/download/file/d648d84b.pdf : จัดซื้อระบบควบคุมการยิง WS-32

2. http://www.dti.or.th/download/file/5d16dd0b.pdf : ปรับปรุงรถยิงจรวด DTI-1G


ดู 4,555 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page