top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

รถถังสมัยโซเวียตในความขัดแย้งของประเทศซีเรีย

ซีเรีย ประเทศที่ตกอยู่ในความขัดแย้งในประเทศระหว่างกลุ่มต่อต้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ISIS


ในปี 2017 มีการรายงานว่ากองทัพซีเรียมีรถถังมากกว่า 2500 คันที่เตรียมพร้อมใช้งานในการรบ อย่างเช่น T-55,T-62, T-72AV, T-72, T-72B และ T-72M1 เป็นต้น


รถถังหลัก T-72 กองทัพซีเรีย

รถถังหลัก T-55 ของกองทัพซีเรีย ติดตั้งเกราะแบบกรงเพื่อป้องกันการโจมตีจากอาวุธจรวด

กำลังหลักของกองทัพซีเรีย คือ รถถังหลักแบบ T-55 ที่มีมากกว่า 2000 คัน โดยเป็นรุ่น T-55 และ T-55MV ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อรถถังได้ อย่างการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาระเบิด (ERA:Explosive Reactive Armor) ระบบรักษาสมดุลปืน(Stabilizer) เป็นต้น


รถถังหลัก T-55MV ของกองทัพซีเรีย

รถถังหลัก T-55MV ขณะทำการรบใน West Qalamoun

T-55MV มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 37 ตัน ใช้เครื่องยนต์แบบV-55U 620 แรงม้า สามารถทำความเร็วได้ 50 กม./ชม. ระยะปฏิบัติการได้ไกล 450กม. มีพลประจำรถ4นาย ประกอบด้วย ผบ.รถ,พลบรรจุ ,พลปืน, และพลขับ อาวุธหลักของรถถังคือ ปืนใหญ่รถถังขนาด 100 มม. แบบ D-10T2S พร้อมด้วยกระสุน 43 นัด สามารถยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังแบบ 9M117 Bastion จากปืนได้ นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกน PKTขนาด 7.62 มม. และปืนกลต่อสู้อากาศยาน DShKM ขนาด 12.7มม. ในส่วนระบบของรถถังมีระบบรักษาสมดุลปืนแบบ Cyclon-M1 ระบบควบคุมการยิงที่มีระบบค้นหาระยะของเป้าหมายแบบ BV-55 และระบบย่อยอื่นๆ เพื่อความแม่นยำของการยิง มีระบบเกราะเสริมทั้งที่ตัวรถและท้องรถ เกราะปฏิกิริยาระเบิด (ERA) แบบ Kontakt-1


กล้องจับความร้อนแบบ Viper ที่ติดตั้งบนรถถังหลัก T-55MV

T-55 ที่ติดตั้งระบบ Sarab APS ที่ผลิตในซีเรีย

มีรายงานว่าได้มีการปรับปรุงรถถังแบบ T-55MV โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเป็นแบบ V-46-5M ขนาด 690 แรงม้า และพร้อมทั้งกำหนดชื่อเป็น T-55MV-1 และบางรายงานกล่าวว่า ได้มีการติดตั้งระบบจับภาพความร้อนแบบ Viper และ side-mounted bar-salt armor skirts ซึ่งเป็นชุดที่จะช่วยเสริมการป้องกันจากากรโจมตีด้วยหัวรบระเบิดเจาะเกราะรถถังแรงดันสูง(HEAT) ได้ นอกจาจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเอง (APS) แบบ Soft-kill รุ่น Sarab ที่พัฒนาโดยซีเรียติดตั้งไปด้วย เช่นเดียวกับในรถถังแบบ T-72 ที่ซีเรียก็มีการติดตั้งและใช้งานหลายๆคัน


รถถังอีกรุ่นที่เป็นอีกกำลังสำคัญของซีเรียในการรบคือรถถังแบบ T-62 และ T-62M ซึ่งซีเรียนมีอยู่ทั้งหมด 500 คัน โซเวียตพัฒนา T-62M จากตัวรถถัง T-62 เดิม ในช่วงยุค 1980s โดยมีการใส่แผ่นเสริมโค้งสองแผ่นที่ด้านหน้าที่ป้อมปืน, แผ่นเกราะกลาเซียสและกระโปรงที่ตัวรถ โดยตัวรถถังมีน้ำหนักอยู่ที่ 42 ตัน เครื่องยนต์แบบ V-55U ขนาด 620 แรงม้า เช่นเดียวกับ T-55MV ทำให้ขีดความสามารถและระยะปฏิบัติการทำได้ใกล้เคียงกัน มีพลประจำรถถัง 4 นาย แต่ในส่วนของการป้องกันรถถัง T-62M ไม่ได้มีการเสริมการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด(ERA)มาด้วย


รถถังหลัก T-62M กองทัพซีเรีย

อาวุธหลักของ T-62M คือปืนใหญ่รถถังขนาด 115 มม. รุ่น U5-TS พร้อมด้วยกระสุน 42 นัด สามารถทการยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังแบบ 9K116-2 Sheksna หรือที่เรียกว่า AT-12 Swinger ได้ โดยระบบปืนหลักยังมีระบบรักษาสนมดุลปืน แบบ Meteor-M1 ปืนกลร่วมแกน PKT ขนาด 7.62มม. และปืนกลต่อสู้อากาศยาน DShKM ขนาด 12.7มม.


รถถังหลักแบบT-62M ขณะทำการรบในพื้นที่ Raqqa

แต่ก็ออกแบบรถถังรุ่นนี้ออกมาหลายครั้ง อย่าง T-62M-1 ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V-46-5M ขนาด 690 แรงม้า, T-62M1 คือ T-62M ซึ่งลดการใช้งานความสามารถในการยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง 9K116-2 Sheksna ไป , T-62M1-1 คือ T-62M1 ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V-46-5M ขนาด 690 แรงม้า,T-62M1-2 คือ T-62M1 ที่ได้รับการติดตั้งด้วยระบบจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังหรือระบบป้องกันเพิ่มเติม และ T-62M1-2-1 คือT-62M1-2 ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V-46-5M ขนาด 690 แรงม้า


ด้วยความที่ว่ามีการปรับปรุงหลายๆรุ่นทำให้เมื่อซีเรียนำรถถัง T-62M ไปใช้งานในสนามรบพวกเขาจึงรู้ถึงปัญหาที่เจอว่าบางรุ่นก็ไม่สามารถต้องสนองหรือปกป้องกำลังพลได้ดี ทำใ้ห้ซีเรียต้องใส่แผ่นเกราะเสริมแบบ Applique เพื่อเพิ่มการป้องกัน


รถถังหลัก T-72 กองทัพซีเรีย ที่เสริมเกราะป้องกันอาวุธจรวด

นอกจากรถถังที่พูดถึงไปแล้วซีเรียยังมีรถถังแบบ T-72/M/A/AV/TURMS-T/M1 TURMS-T/B/B obr. 1989/BM/B3 จำนวนไม่น้อยกว่า 1000 คัน ในปี 2015 ซึ่งบางรุ่นมีการเสริมการติดตั้งเกราะแบบ Kontakt-5 เพื่อป้องกันจากจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังให้ดีขึ้น และยังมีรถถังแบบT-54 ที่เก็บสำรองราชการด้วย และรถถังรุ่นล่าสุดอย่าง T-90/A/AM ที่รัสเซียส่งมอบให้ซีเรียใช้งานอีกด้วย


รถถังหลัก T-72B กองทัพซีเรีย ในการรบที่ Aleppo

รถถังหลัก T-90A กองทัพซีเรีย ในการรบที่ Aleppo

ถึงแม้จะมีรถถังมากมายที่พร้อมใช้งานในการรบ แต่ตลอดการรบหลายปีที่ผ่านมา ซีเรียก็ต้องสูญเสียรถถังไปไม่น้อยกว่า 500 คัน และการสูญเสียนี้ยังคงจะมีต่อไปจนกว่าซีเรียจะคืนเข้าสู่ความสงบอีกครั้ง


T-55MV กองทัพซีเรีย ถูกทำลายในการรบที่ Dara'a

ส่วนหนึ่งของคลิปแสดงให้ รถถังหลัก T-62M ของกองทัพซีเรียถูกจรวดต่อต้านรถถังจากฝ่ายตรงข้ามยิงใส่

ภาพรถถังT-72 กองทัพซีเรีย ถูกทำลายระหว่างการบ

#DEFNET #T55 #T72 #T62M #T90 #Syria


ที่มา

https://www.armyrecognition.com/analysis_focus_army_defence_military_industry_army/soviet_main_battle_tanks_in_syrian_conflict.html?fbclid=IwAR3FVnQiWKOwhrw_pdnpSJLtkLOygGsM4MN8-LLUieFIFM6YkfOLOe1fAWA


https://en.wikipedia.org/wiki/Equipment_of_the_Syrian_Army


แปล เขียนและเรียบเรียงโดย: ณภัทร ยลละออ

ดู 879 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

DEFNET Old Cam Far and B&W DEFNET Old Cam วันนี้มาแปลก อาจจะงงว่าทำไม ภาพที่ถ่ายมันเป็นขาวดำ ภาพแตกๆ ดูเหมือนภาพเก่าเลย ต้องบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพเก่าครับ เพราะพึ่งถ่ายมาไม่กี่เดือนนี้เอง แต่ภาพนี้ถ่าย

bottom of page