top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

SAAB ส่งข้อเสนอในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ให้สวิส

#DEFNET #SAAB #Gripen #Switzerland #Sweden

SAAB ได้ยืนข้อเสนอเครื่องบินขับไล่ JAS-39E Gripen ครั้งใหม่ ในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ทดแทน F/A-18C/D Hornet และ F-5E/F Tiger II ของกองทัพอากาศสวิตเซอร์แลนด์


SAAB JAS-39E Gripen

โดยSAAB เสนอJAS-39E Gripen จำนวน ประมาณ 70ลำ(30ลำ และ 40ลำ) เพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าทั้ง2รุ่น และSAABจะมีส่วนร่วมพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสวิตเซอร์แลนด์ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เพื่อการใช้งานเครื่องบินขับไล่ของSAAB อย่างยั้งยืนของสวิตเซอร์แลนด์


ปัจจุบันกองทัพอากาศสวิตเซอร์แลนด์ มีเครื่องบินขับไล่F/A-18C/D Hornet จำนวนประมาณ30ลำ และ F-5 E/F Tiger II จำนวนประมาณ 53ลำ แต่มีเพียงประมาณ22ลำที่ใช้งานอยู่ เป็นกำลังหลัก


อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้SAAB ก็เคยเสนอเครื่องบินรุ่นนี้ให้กลับ สวิตเซอร์แลนด์ แต่ในการลงประชามติของประชาชนในปี2557นั้น เสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะยังไม่จัดหาเครื่องบินรบใหม่เข้าประจำการ ทำให้โครงการที่SAABเสนอเครื่องGripenมา22ลำเพื่อทดแทนF/A-18 Hornetนั้นตกไป ซึ่งครั้งนี้ก็นับเป็นความพยายามครั้งใหม่ของSAAB ในการเสนอขายเครื่องบินขับไล่ของตน ซึ่งคาดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีการลงประชามติเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ใหม่นี้ในปี2563 ว่าจะจัดหาหรือไม่


JAS-39E/F Gripen ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดที่มีมารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือทางอากาศ ซึ่งตอนนี้ได้มรการทดสอบยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้แบบ IRIS-T และ ทดสอบการติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยกลางแบบ METEOR รวมถึงการทดสอบต่างๆและการที่เครื่องบินต้นแบบลำที่สองเริ่มทำการบินแล้ว และตอนนี้SAABกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการเปิดสายการผลิตและการส่งมอบลูกค้าที่เริ่มต้นในปีนี้


ปัจจุบันมี 5 ประเทศที่ใช้JAS-39 Gripen ได้แก่ สวีเดน แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และ ไทย ที่ใช้งานJAS-39C/D Gripen และมีสวีเดนและบราซิลอีก2ประเทศที่ได้จัดหา JAS-39E/F Gripen นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนนักบินทดสอบจักรวรรดิของอังกฤษ (ETPS) ใช้สำหรับการฝึกนักบินทดสอบ


ที่มา

https://saabgroup.com/media/news-press/news/2019-01/saab-offers-gripen-e-to-switzerland/

แปล เขียนและเรียบเรียงโดย: ณภัทร ยลละออ

ดู 249 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page