top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

กองทัพเรือเตรียมจัดซื้อ ยานเกราะผลิตเองในประเทศ มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท

#DEFNET_News

กองทัพเรือเตรียมจัดซื้อ ยานเกราะผลิตเองในประเทศ มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท


 

กรมบัญชีกลางเปิดเผยเอกสารประกาศราคากลางของโครงการจัดหาจากกรมขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่:


1. โครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน มูลค่า 99,900,000 ล้านบาท


2. โครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบ 4x4) จำนวน 6 คัน มูลค่า 99,900,000 บาท รวมทั้งหมด มูลค่า 199,800,000 บาท โดยมีการสืบราคากลางจากบริษัทต่าง ๆ


ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดหาจากบริษัทที่สืบราคาครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง (8x8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน มีการสืบราคากลางจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทพนัส แอสเซมบลี จำกัด, บริษัทชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด, และบริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้มีรถหุ้มเกราะล้อยางแบบ 8x8


โดย บ. พนัส แอสเซมบลี มีรถเกราะ R600 ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงกลาโหมเมื่อไม่นานมานี้ และทาง บ. ปรีชาถาวรฯ มีรถเกราะแบบ Black Widow Spider ที่ร่วมพัฒนากับ DTI ซึ่งได้ส่งรถต้นแบบกองทัพบกไทยใช้งานและประเมินผลแล้ว ส่วน บ. ชัยเสรีฯ แม้จะยังไม่มีการพัฒนารถหุ้มเกราะ 8x8 ออกมา แต่ก็มีแผนการพัฒนาโดยใช้พื้นฐานเป็น CM-32 ของไต้หวัน


ส่วนโครงการจัดซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบ 4x4) จำนวน 6 คัน สืบราคาจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด, บริษัทนันเทรด จำกัด, และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สยามพานิช โครงการนี้อาจสอดคล้องกับโครงการจัดหารถหุ้มเกราะเมื่อปี 2563 ที่กองทัพเรือไทยจัดหา First Win II จากบริษัทชัยเสรีฯ จำนวน 2 คัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดหารถหุ้มเกราะแบบเดียวกัน


#DEFNET #3เหล่าทัพนิวส์


 

ที่มา

กรมบัญชีกลาง: http://process.gprocurement.go.th/egp2.../jsp/procsearch.sch#

ดู 184 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page