top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

กองทัพบกเตรียมแผนอัพเกรดยานเกราะสายพานแบบ Type-85

#DEFNET #กองทัพบก #Type85 #APC


รสพ.30 Type-85

หลังจากที่ใช้งานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปี 2530 ยานเกราะสายพานแบบที่ 30 (รสพ.30T85) หรือ Type-85 Armored Personal Carrier ที่กองทัพบกไทยจัดหาจากประเทศจีน ซึ่งก็ได้จัดหามาเข้ามาประจำการในช่วงเวลาดังกล่าวรวมๆแล้วกว่า 400 คัน มีหลายรุ่นย่อยด้วยกัน ประจำการอยู่ในหน่วยทหารม้าหลายหน่วยของกองทัพบกไทย


ล่าสุดกองทัพบกเตรียมแผนอัพเกรดยานเกราะสายพานแบบ Type-85 จำนวน 51 คัน ให้มีประสิทธิาภสูงขึ้น และในครั้งนี้ยังเป็นการอัพเกรดภายในประเทศ เป็นแผนการอัพเกรดโดยกรมสรรพาวุธทหารบก จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของ Type-85


โดยแผนงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุง Type-85 ของกองทัพบกในครั้งนี้อยู่ที่ 949 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งหากตามแผนที่จะทำการปรับปรุงนั้นจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้


1. ชุดปรับปรุง (เครื่องยนต์ใหม่+ระบบตัวรถ) Modification Kits (Basic+New Gearbox+New Engine) จำนวน 51 ชุด ชุดละ 4.03 แสนดอลลาร์

2. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษสำหรับการซ่่อมบำรุง (Special Purpose Equipment & Tooling for Overhaul and Upgrade จำนวน 1 ชุด มูลค่า 3.9 ล้านดอลลาร์ (คาดว่าจะเป็นการติดตั้งอยู่กับหน่วยซ่อมบำรุงระดับโรงงานของกรมสรรพาวุธถาวร เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตด้วย)


ซึ่งหากโครงการนี้ผ่านการอนุมัติก็จะถือว่าเป็นการปรับปรุงยานเกราะสายพานแบบ Type-85 ครั้งใหญ่ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของตัวรถเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียว และนอกจากนี้ การให้หน่วยงานของกองทัพเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิต Type-85 จากประเทศจีนนั้นก็จะเป็นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ของทหารสรรพาวุธผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาสภาพอาวุธของกองทัพบก ให้มีความสามารถที่สูงขึ้นไปอีกครับ


จลก.31 ติดตั้งบน Type-85

Type-85 ทดสอบยิงจรวดแบบ DTI-2 ชองสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน

ที่มา : https://www.procureordrta.com/plan_detail.php?notiID=38&fbclid=IwAR3BUegBs-Pn4duJNtMk87i96RhqEJl-gXG9GNAAgiUEv4w6bd2c2tgr1n0


ดู 3,276 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page