• DEFNET

กองทัพบกเตรียมแผนปรับปรุง ปตอ.20 วัลแคนอัตตาจร (M163 VADS)

อัปเดตเมื่อ 9 ก.ค. 2020

#DEFNET #กองทัพบก #ปืนต่อสู้อากาศยาน


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมสรรพาวุธ กองทัพบก โครงการ "จ้างซ่อมปรับปรุง ปตอ.๒๐ วันแคน อัตตาจร จำนวน 9 รายการ"


งบประมาณโครงการ 50,977,335 บาท

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563


#บทวิเคราะห์

ชื่อโครงการในครั้งนี้ คล้ายกับเมื่อครั้งโครงการปรับปรุง ปตอ.ขนาด 40 มม. ที่ทางกองทัพบกได้มีการออกประกาศเพื่อทำการปรับปรุงจำนวน 19 แท่นยิงไปก่อนหน้านี้


ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุง ปตอ.๒๐ วันแคน อัตตาจร หรือชื่อสากลคือ M163 VADS (Vulcan Air Defense Systems) เป็นปืนต่อสู้อากาศยานที่กองทัพบกนำเข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ. 2520


ลักษณะเด่นของ M163 VADS นั้นคือการนำเอา M167 VADS ที่ใช้ระบบปืนกลหลายลำกล้องขนาด 20 มม. จำนวน 6 ลำกล้องมาทำการติดตั้งบนยานเกราะสายพานแบบ M113 พร้อมกับติดตั้งระบบควบคุมการยิง เพื่อให้สามารถกลายเป็นระบบต่อสู้อากาศยานแบบอัตตาจรได้


JM167 VADS ของกองทัพกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น

และการปรับปรุงของกองทัพบกในครั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุง ปตอ. ขนาด 40 มม. ที่ได้มีการปรับปรุงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งระบบหลักที่คาดว่าจะมีการปรับปรุงคือ ระบบควบคุมการยิง และระบบตรวจจับเป้าหมายที่ต้องทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับกับภัยคุกคามทางอากาศที่มีลักษณะหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม


ที่มา : https://www.procureordrta.com/plan_detail.php?notiID=1274

เอกสารเผยแพร่ : https://www.procureordrta.com/files/15912598151.pdf

ดู 1,088 ครั้ง0 ความคิดเห็น