• DEFNET

กองทัพเรือเตรียมแผนจัดหาอากาศยานไร้คนขับเพิ่มเติม

#DEFNET #กองทัพเรือ #UAV

RV Connex Sky Scout UAV

ตามประกาศกองทัพเรือว่าด้วยแผนการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ระบบ วงเงินมูลค่า 285 ล้านบาท โดยเป็นการจัดหาระบบอากาศยานครั้งที่ 2 ในรอบปี หลังจากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการประกาศจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ไปแล้วจำนวน 1 ระบบเมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเมื่อครั้งที่แล้วเป็นการจัดหาอากาศยานไร้คนขับจากบริษัท RV Connex ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย ที่ออกแบบและผลิตอากาศยานไร้คนขับขึ้นภายในประเทศ


TOP-Engineering FUVEC VTOL-UAV

โดยการประกาศแผนจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ระบบของกองทัพเรือในครั้งนี้นั้นเป็นการสืบราคาจากรบริษัทจำนวน 3 บริษัท ได้แก่


1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

3. บริษัท United Global Agencies (Thailand) จำกัด


ซึ่งยังไม่มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ แต่ที่แน่ชัดคือการจัดหาอากาศยานในครั้งนี้ ย่อมเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจการณ์ให้แก่กองทัพเรือ โดยจะเป็นการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับที่มีประจำการอยู่ก่อนหน้านี้ อาทิเช่น RV connex Sky Scout ,อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบนารายณ์และองคต และอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางแบบ FUVEC UAV

ที่มา : http://www.supplyonline.navy.mi.th/pdf2/37785.pdf


ดู 1,021 ครั้ง0 ความคิดเห็น