• DEFNET

กองทัพเรือทำพิธีปล่อยเรือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต. 997 ที่ต่อโดยคนไทย

#DEFNET_News

กองทัพเรือทำพิธีปล่อยเรือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต. 997 ที่ต่อโดยคนไทย


พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต. 997 (เรือ ต. 997 - ต. 998) ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

นับเป็นเรือชุดแรกของโครงการต่อเรือใกล้ฝั่งชุดนี้ที่ทำการต่อโดยบริษ้ทเอกชนทั้งชุด ซึ่งแตกต่างจากเรือชุด ต. 991 และเรือชุด ต. 994 กองทัพเรือได้ทำการต่อเรือ ต. 991 และ ต. 994 โดยกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี และลำที่เหลือคือ เรือ ต. 992 - ต. 993 และ เรือ ต. 995 - ต. 996 ต่อโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด

เรือ ต. 997 - ต. 998 มีความแตกต่างจากเรือชุดก่อนหน้า ทั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากกว่าเรือชุดเดิม พร้อมด้วยระบบอาวุธแบบ AK-306 พร้อมด้วยระบบการยิงจากประเทศรัสเซีย ซึ่งโดยปกติเรือทั้งหมดในชุดนี้จะใช้ปืน MSI DS-30M พร้อมระบบควบคุมการยิง MIRADOR

ลักษณะและขีดความสามารถของเรือ: -ความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้าง 7.20 เมตร -กินน้ำลึก 1.90 เมตร -ระวางขับน้ำสูงสุด 223 ตัน -ความคงทนทะเลได้สูงสุดถึงสภาวะทะเลระดับ 3 -ปฏิบัติการต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน -กำลังพลประจำเรือ 31 นาย#DEFNET #3สามเหล่าทัพนิวส์

ที่มา https://www.facebook.com/659408270777199/posts/4381688775215778/

ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น