top of page
  • DEFNET

กรมสรรพาวุธ กองทัพบกมีแผนผลิตลำกล้องปืน M16 ภายในประเทศ

อัปเดตเมื่อ 23 ส.ค. 2562

#DEFNET #กองทัพบก #ผลิตลำกล้อง

ตามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่องแผนการจัดซื้อ สป. เพื่อผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖


โดยเป็นแผนการจัดหาอุปกรณ์และ สป. ที่เกี่ยวของเพื่อมาใช้ในโครงการผลิตลำกล้อง ปลย. เอ็ม16 หรือก็คือ ปืน M16 ของกองทัพบก ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

M16A4 ติดเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ GLX-160 ขนาด 40 มิลลิเมตร

โดยภายใต้แผนงานนี้ประกอบไปด้วยรายการจัดหาจำนวน 3 รายการ


1. วัสดุสํานักงานและ สป.๓ เพื่อสนับสนุนการผลิตลํากล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๘ รายการ มูลค่า 30,891 บาท


2. วัตถุดิบหลักเพื่อผลิตลํากล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ (วัสดุ โกลนลํากล้องปลย. เอ็ม ๑๖ และ ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒) รวม ๑๒ รายการ มูลค่า 10.7 ล้านบาท


3. วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตลํา กล้อง ปลย. เอ็ม ๑๖ ( เหล็กกล้าเส้นกลมและอื่นๆ) รวม ๒๙ รายการ มูลค่า 1.89 ล้านบาท


Heckler&Koch HK33 หรือที่ผลิตโดยกองทัพบกในชื่อ ปลย.๑๑

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของโครงการดังกล่าว และเชื่อว่ายังอยู่ในขั้นตอนการจัดหา


ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีข่าวเกี่ยวกับโครงการผลิตลำกล้องปืนภายในประเทศหลังจากที่เคยที่มีการเคยพยายามผลิตลำกล้องปืนเล็กยาวแบบ 11 หรือ ปลย.11 (Heckler & Koch HK33) ที่ทางกองทัพได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตจาก Heckler&Koch เพื่อมาผลิตในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อน


 

ที่มา : https://www.procureordrta.com/files/15649693241.pdf

ดู 3,604 ครั้ง1 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page