top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

ขยับแล้ว! การสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ระหว่าง ไทย กับ จีน

อัปเดตเมื่อ 2 มิ.ย. 2564

#DEFNET_News

ขยับแล้ว! การสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ระหว่าง ไทย กับ จีน

#3เหล่าทัพนิวส์


 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรายงานว่า มีการหารือด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย - สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เมื่อ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ณ​ ห้องพระบารมีปกเกล้า ศาลาว่าการกลาโหม​


โครงการดังกล่าวนอกจากจะเพื่อการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์จีนในกองทัพบกไทย ยังสอดคล้องกับนโยบายกับการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย


ทั้งนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ที่เสนอให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการป้องกันประเทศและกองทัพแบบไม่มีเงื่อนไข กระทรวงกลาโหม มีแผนจะเสนอ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพื่อให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจาก สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีประสิทธิภาพและครบวงจร จึงขอให้ทาง สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร​สาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำประเทศไทย ช่วยสนับสนุนและผลักดันต่อไป ปัจจุบัน​ไทยได้กำหนดให้อุตสาหกรรม​ป้องกัน​ประเทศ​เป็นอุตสาหกรรม​เป้าหมาย​ (S-Curve Industry)​ และมีแผน​พัฒนา​อุตสาหกรรม​ดังกล่าว​ร่วมกับ​ทุกภาคส่วน​ทั้งในและต่างประเทศ​ รวมทั้งการส่งเสริม​การจัดตั้งโรงงาน​ผลิตและโรงงาน​ซ่อมสร้าง​ยุทโธปกรณ์​ทางทหาร​ร่วมกับ​มิตรประเทศ​ จึงขอเชิญชวน​ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ​มาลงทุนในเขตพัฒนา​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ภาคตะวันออก​ โดยบริษัทจากต่างประเทศ​ที่เข้ามาลงทุน​หรือร่วมลงทุน​กับผู้ประกอบการ​ของไทย​จะได้สิทธิ​ประโยชน์​ในการได้รับ​การยกเว้น​ภาษีอากรในรูปแบบ​ต่างๆ


ยังมีการวิเคราะห์ว่าไทยจะมีขอผลิตชิ้นส่วนบางรายการของยุทโธปกรณ์จากจีน ที่มีการใช้งานในอาเซียนอีกด้วย


ปัจจุบัน กองทัพบกมีการใช้งานยุทโธปกรณ์จีนหลายแบบ เช่น รถถังหลักแบบ VT-4 ที่มีการจัดหา เข้าประจำการในกรมทหารม้าที่ 6 กองพลทหารม้าที่ 3, ยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 ประจำการในกรมหทารม้าที่ 2 กองพลทหารม้าที่ 1 รวมถึงยานเกราะลำเลียงพลแบบ Type-85 ที่ส่วนใหญ่ประจำการในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และหน่วยต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง


โครงการ ศูนย์ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์จีนมีการพูดถึงกันในช่วงการจัดหารถถังหลักแบบ VT-4 และยานเกราะล้อยาง VN-1 เข้าใช้งานในกองทัพบกไทย แต่โครงการดังกล่าวก็เงียบหายไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนกระทั่งมีข่าวเรื่องการพูดคุยดังกล่าว

#DEFNET

 

ที่มา

https://opsd.mod.go.th/Activity-News/news640317.aspx

ดู 377 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page