top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

สถาบัน STRIDE ของมาเลเซียเตรียมพัฒนารถถังเบาเอง

อัปเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2562

#DEFNET #Malaysia #LightTank

โมเดลรถถังเบาของสถาบัน STRIDE ของมาเลเซีย

ภาพโมเดลรถถังเบาของสถาบัน Science and Technology Research Institute for Defence (STRIDE) ซึ่งมีการเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ในช่วงการเยี่ยมชมงานของเลขาธิการจาก MINDEF


โดยแบบโมเดลรถถังเบาดังกล่าวติดตั้งป้อมปืนรถถังขนาด 105 มม.และแท่นยิงพลุล่อเป้า ซึ่งคาดว่าจะนำมาทดแทนรถถังเบาแบบ Scorpion


รถถังเบาแบบ Scorpion ของ ทบ.มาเลเซียที่ปลดประจำการไปแล้ว

โดยกองทัพบกมาเลเซียพึ่งทำการปลดประจำการรถถังเบาแบบ Scorpion ซึ่งติดตั้งปืนขนาด 90 มม. Cockerill ที่ใช้งานมานานและไม่คุ้มค่ากับการปรับปรุง ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกมาเลเซียยังไม่มีแผนการจัดหารถถังเบาใหม่เพื่อประจำการในหน่วย 10th Parachute Brigade


การปรากฏตัวของรถถังเบาจากสถาบัน STRIDE ของมาเลเซียเองนั้น ยังเป็นข้อกังขาว่าทางกองทัพบกมาเลเซียมีความต้องการรถถังเบาจริงหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีการประกาศการจัดหารถถังเบาแบบใหม่ทดแทนรถถัง Scorpion จากทางกองทัพบกมาเลเซียแต่อย่างใด ณ ตอนนี้


 

ที่มา : - https://malaysiaflyingherald.wordpress.com/2019/05/19/stride-developing-light-tank/?fbclid=IwAR3c0d-Gekd7l-YMHhGjmBW4Y8W7UlOM4DWvZMoB8I4_DmRO1qsgCsWJidU


แปลและเขียนโดย : ณภัทร ยลละออ


เรียบเรียงโดย : ปุณยกานต์ จุลาภา


ดู 542 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page