top of page
  • DEFNET

จัดเต็มต่อเนื่อง! สหรัฐฯอนุมัติขาย F-15ID ให้อินโดนีเซีย มูลค่า 1.39 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

#DEFNET_News

จัดเต็มต่อเนื่อง! สหรัฐฯอนุมัติขาย F-15ID ให้อินโดนีเซีย มูลค่า 1.39 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ


 

เว็บไซต์ Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ประกาศระบุว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้อนุมัติการขายเครื่องบินขับไล่แบบ Boieng F-15 ID พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุน มูลค่ารวม 1.39 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา . โดยรายละเอียดของประกาศนี้ จะมีเครื่องบินขับไล่ F-15ID จำนวนทั้งหมด 36 ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์เช่นเครื่องยนต์, เรดาร์, กระเปาะชี้เป้าต่างๆ,หมวกนักบินแบบ JHMDS รวมทั้งการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และการฝึกอบรม ให้กับอินโดนีเซีย . ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ระบุเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการขาย F-15ID ให้อินโดนีเซียครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและทางทะเลของอินโดนีเซียให้สูงขึ้นและการอนุมัติครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อความพร้อมด้านกำลังทางอากาศของสหรัฐฯ ทั้งนี้งบประมาณที่อินโดนิเซียจัดหาจริงอาจลดลงตามการเจรจาข้อตกลงและความต้องการของอินโดนีเซีย . ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้มีการลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ Rafale F4 จำนวน 42 ลำจากฝรั่งเศส ทำให้โครงการดังกล่าวอาจยังไม่ได้นำการเจรจาในเร็วๆนี้ . คาดการณ์ว่า F-15ID ที่สหรัฐฯ ได้อนุมัติการขายให้อินโดนีเซียนั้นจะมีพื้นฐานจาก F-15EX ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ตระกูล F-15 รุ่นล่าสุดที่สหรัฐฯ ได้พัฒนา ซึ่งหากอินโดนีเซียได้มีการเจรจาและลงนามสัญญาแล้ว อินโดนีเซียจะเป็นชาติที่สองในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ที่มี F-15 เข้าประจำการ

#DEFNET


 

ที่มา เว็บไซต์ Defense Security Cooperation Agency (DSCA) https://www.dsca.mil/.../major.../indonesia-f-15id-aircraft

ดู 135 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page