top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

กองทัพอิสราเอลเตรียมเปลี่ยน M4 มาเป็นปืนหลักทดแทน Tavor

#DEFNET_News

กองทัพอิสราเอลเตรียมเปลี่ยน M4 มาเป็นปืนหลักทดแทน Tavor 

สื่อของอิสราเอลรายงานว่า กองทัพอิสราเอลเตรียมนำปืนเล็กยาวแบบ M4 เข้ามาประจำการในหน่วยทหาร ทดแทนปืนเล็กยาวแบบ Micro tavor


โฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่า ปืนแบบ M4 นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีและตอบสนองต่อการใช้งานมากกว่า ซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาปรับสภาพกำลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกองทัพอิสราเอลจะทยอยเรียกคืนปืนเล็กยาว Micro tavor ในหน่วยกำลังรบของอิสราเอลที่ใช้งานในปัจจุบัน แล้วจะนำไปใช้งานต่อไปในส่วนกำลังพลสำรอง


ปืนเล็กยาว Tavor รุ่นแรกนำเข้ามาประจำการในกองทัพอิสราเอลเมื่อปี 2544 ก่อนจะถูกปลดประจำการไปเมื่อปี 2552 และถูกทดแทนด้วยปืนเล็กยาว Micro Tavor และได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพเมื่อปี 2557


นอกจากอิสราเอลยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ได้จัดหาปืนเล็กยาวรุ่นนี้ประมาณ 76,000 กระบอกเพื่อใช้งานทดแทน M16A1 ในหน่วยกำลังรบเหมือนอิสราเอล ส่วนประเทศอื่นนั้นจะใช้ในหน่วยรบพิเศษหรือตำรวจเป็นหลัก

#DEFNET


 

ที่มา https://www.israelhayom.co.il/.../world.../article/4407467

ดู 152 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page