top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

รบพิเศษเยอรมันเตรียมรับมอบ G95K


ภาพทหารรบพิเศษเยอรมันขณะทำการทดสอบปืนเล็กยาวแบบใหม่ G95K (HK-416A7) | Credit : Mark Schauer

#DEFNET #HK #Rifle #German


2 หน่วยปฏิบัติการพิเศษของเยอรมันจะได้รับมอบปืนใหม่ โดย 2 หน่วยดังกล่าวคือ Kommando Spezialkrafte (KSK) และ Kommando Spezialkrafte Marine (KSM) ซึ่งจะได้รับมอบปืนใหม่คือ HK-416A7 จากผู้ผลิต Heckler & Koch ซึ่งจะเข้าประจำการในชื่อว่า G95K (Gewehr 95 Kurz, Rifle 95 Short) ซึ่งมีการจัดหาไปจำนวนประมาณ 2,000 กระบอก และทางบริษัทจะทำการส่งมอบให้ทั้งสองหน่วยงานจนครบภายในสิ้นปี 2019 นี้

HK-416A7 ลำกล้อง 14.5 นิ้ว

EXPS3-0 holographic weapon sight พร้อมตัวขยายภาพแบบ G33 magnifier

โดยที่ HK-416A7 นั้นจะใช้ลำกล้องขนาดความยาว 14.5 นิ้ว และใช้กระสุนขนาด 5.56x45 NATO รวมไปถึงจะติดตั้งกล้องเล็งจากทางบริษัท EOTech รุ่น EXPS3-0 holographic weapon sight พร้อมตัวขยายภาพแบบ G33 magnifier


หน่วย KSK ( Kommando Spezialkrafte) นั้นเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่สำคัญของเยอรมัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 และเริ่มออกปฏิบัติการในปี 1997 โดยส่วนมากนั้นจะมีร่วมในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง KSK นั้นมีกำลังพลราวๆ 1200 คน ซึ่งจะถูกคัดมาจากมาจาก Bundeswehr (หน่วยงานด้านความมั่นคงของเยอรมันคล้ายกับกระทรวงในประเทศไทย)


หน่วย KSM (Kommando Spezialkrafte Marine) นั้นเป็นหน่วยรบพิเศษเพียงหน่วยเดียวในสังกัดของกองทัพเรือเยอรมัน ทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติการพิเศษทุกอย่างของกองทัพเรือเยอรมัน ซึ่งถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1958 จนถึงปัจจุบัน มีส่วนร่วมในปฏิบัติการสำคัญอย่าง สงครามอ่าว และปฏิบัติการ Enduring Freedom ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่ถูกประกาศเริ่มต้นในวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2001 หลังเกิดเหตุการณ์ 911 ซึ่งถือเป็น 1 ในปฏิบัติการที่ยาวนานถึง 13 ปี เลยทีเดียว ซึ่ง KSM นั้นได้ส่งกำลังพลเข้าไปปฏิบัติการร่วมกับอีก หลายประเทศทั่วในการปฏิบัติการในหลายสมรภูมิทั่วโลก


ที่มา : https://www.armyrecognition.com/january_2019_global_defense_security_army_news_industry/german_special_operations_units_to_receive_hk416a_designated_g95k.html


เขียน แปลและเรียบเรียงโดย : ปฏิภาณ นิกูลกาญจน์


ดู 926 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page