top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

สนามทดสอบอาวุธของ DTI เริ่มมีความคืบหน้าอีกครั้ง

#กองทัพเรือ #DTI

ภาพการยิงทดสอบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-2 บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธฐานทัพเรือพังงา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ ในส่วนของฐานทัพเรือภาค 3 ฐานทัพเรือพังงาได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในการเตรียมแผนการจัดสร้างสิ่งก่อสร้างจำนวน 4 รายการ


1. งานก่อสร้างอาคารสังเกตการณ์พื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดเขาหน้ายักษ์ มูลค่า 1,533,893 บาท

2. งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์พื้นที่คลังอมภัณฑ์ สทป. มูลค่า 691,902.57 บาท

3. งานก่อสร้างประตูและรั้วลวดหนามพื้นที่คลังอมภัณฑ์ สทป. มูลค่า 560,717.30 บาท

4. งานก่อสร้างระบบดับเพลิงพื้นที่คลังอมภัณฑ์ สทป. มูลค่า 843,826.18 บาท

5. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่คลังอมภัณฑ์ สทป. มูลค่า 2,163,382.91 บาท


โดยทั้งการก่อสร้างทั้ง 5 ข้อนั้นมีมูลค่ารวมกันราว 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก หากเป็นการจัดสร้างคลังอมภัณฑ์ของทางกองทัพเรือเองนั้น ย่อมต้องมีการเขียนชัดเจน ว่าเป็นของกองทัพเรือ แต่ในเอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้กลับเป็นการสร้างคลังอมภัณฑ์ของ สทป. หรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI : Defense Technology Institue) รวมไปถึงยังมีการสร้างอาคารสังเกตการณ์พื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดเขาหน้ายักษ์อีกด้วย


ทำให้มีความเชื่อมโยงบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธของทาง DTI ที่เคยได้มีการประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนไปแล้วว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพเรือบริเวณกองทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา เป็นสนามทดสอบอาวุธ ซึ่งจะเน้นไปที่การทดสอบระบบจรวดหลายลำกล้องที่ทาง DTI ได้มีการพัฒนาขึ้นทั้ง DTI-1 และ DTI-2 นอกจากนี้ในข่าวที่มีการประกาศไปเมื่อตอนช่วงปี 2558 นั้นมีการระบุอีกด้วยว่าจะพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นสนามทดสอบอาวุธชั้นนำของภูมิภาคอีกด้วย

#REF : http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=38&cno=8


ซึ่งหากเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการทดสอบภายในประเทศ เนื่องจากจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการนำไปทดสอบยังต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง และใช้เวลาที่นานกว่ามากหากเทียบกับการที่มีการใช้สนามทดสอบภายในประเทศเพื่อการทดสอบโดยตรง โดยจะลดเวลา และขั้นตอนต่างๆลงไปมากด้วยเช่นกัน


โดยในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2558 ได้เคยมีการทดสอบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มิลลิเมตร แบบ DTI-2 บริเวณสนามฝึกการใช้อาวุธของฐานทัพเรือพังงาไปเรียบร้อยแล้ว และยังได้มีการวางแผนที่จะทดสอบกับการยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด 302 มิลลิเมตร แบบDTI-1 ที่ระรยะยิง 90 กิโลเมตรไว้อีกด้วย ซึ่งตามแผนของ DTI นั้นสนามทดสอบอาวุธจะสามารถทำการทดสอบอาวุธได้ไกลสุดที่ระยะ 100 กิโลเมตร


ที่มา :

1. http://www.supplyonline.navy.mi.th/plan_xls/pplan_1031.pdf

2. http://www.dti.or.th/page_bx.php?lang=thai&cid=20&cno=4993

3. https://www.slideshare.net/hastheetham/military-revolution?fbclid=IwAR0Xx74VCdHYWR9PlrMpOZ-gW3z-b2ypBN3Kqt3ngsiU21-BTDZoADSWfo8


ดู 1,372 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

#DEFNET_News DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม

bottom of page