top of page
  • DEFNET

DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย

#DEFNET_News


DTI มอบยานเกราะล้อยาง 8x8 VN-1 รุ่นบังคับการให้กองทัพบกไทย

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ VN-1 (ที่บังคับการ) ให้กองทัพบกไทยเพื่อนำไปทดสอบใช้งาน ณ ศูนย์การทหารม้า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา


ในการส่งมอบดังกล่าวมีพลเอกพอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธาน และมีสักขีพยาน ได้แก่ พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมีพลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นตัวแทนในการส่งมอบครั้งนี้


VN-1 รุ่นบังคับการนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนายานเกราะล้อยางรุ่นบังคับการซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วหนึ่งแบบ คือ BTR-3KSH ซึ่งร่วมพัฒนากับประเทศยูเครนและมีการติดตั้งระบบอำนวยการรบและบัญชาการซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพิ่มเติมที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


ในปัจจุบันกองทัพบกมียานเกราะ VN-1 ประจำการในกองพันทหารม้าที่ 7 และกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 กองพลทหารม้าที่ 1 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ายานเกราะ VN-1 รุ่นบังคับการนี้จะเข้าประจำการที่ใดที่มา : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute

#DEFNET

#3เหล่าทัพนิวส์

ดู 153 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page