top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

อินเดียประสพความสำเร็จในการทดสอบยิงBarak8

#DEFNET #India #BARAK8 #LR_SAM #KolkataDDG

องค์การวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหมอินเดียรายงานว่า การทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ " Long Range Surface to Air Missile (LR-SAM) หรือ Barak 8" จากเรือพิฆาตอาวุธปล่อยนำวิถี INC Chennai ในชั้น Kolkata นอกชายฝั่ง Odisha ประสพความสำเร็จไปได้ด้วยดี


Barak 8 long-range surface-to-air missile ขณะทำการทดสอบยิงจากเรือพิฆาตอาวุธปล่อยนำวิถี INS Kochi ในปี2560

LR-SAM หรือ Barak 8 ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Israeli Aerospace Industries (IAI) และ DRDO ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศ ทั้งจากอากาศยาน อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือ อากาศยานไร้คนขับ(UAV) อาวุธล่องที่จำการยิงจากเรือหรืออากาศยาน มีความเร็วสูงสุดมัค 2 และระยะยิงไกลสุดอยู่ที่ประมาณ 70 กิโลเมตร


อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Barak 8

การพัฒนา Barak 8 เริ่มขึ้นในปี 2549 และการยิงทดสอบครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2553 ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 กองทัพเรืออินเดียได้ทำการทดสอบยิงจากเรือพิฆาตอาวุธปล่อยนำวิถี INS Kochi ในชั้น Kolkata (Project 15A)ที่มา

https://www.newsx.com/national/drdo-successfully-test-fires-long-range-surface-to-air-missile-from-ins-chennai-off-odisha-coast แปล เขียนและเรียบเรียงโดย: ณภัทร ยลละออ

ดู 81 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page