top of page
  • รูปภาพนักเขียนDEFNET

ออสเตรียตอบรับข้อเสนออินโดนีเซียที่ขอซื้อ Eurofighter Typhoon

#DEFNET_News


ออสเตรียตอบรับข้อเสนออินโดนีเซียที่ขอซื้อ Eurofighter Typhoon------------------------------------------------


Klaudia Tanner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรียได้ตอบรับคำขอของอินโดนีเซียที่จะซื้อ Eurofighter Typhoon Tranche 1 จำนวน 15 ลำ


โดยออสเตรียได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อจะทำการเจรจากับทางอินโดนีเซีย ซึ่งการปลดประจำการและจำหน่ายออกนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เสียภาษี


ทั้งนี้จะมีสองทางเลือกสำหรับการขาย Eurofighter Typhoon Tranche 1 คือให้ทางผู้ผลิตออกใบรับรองผู้ใช้งาน Eurofighter ให้อินโดนีเซีย ซึ่งออสเตรียจะสามารถขายให้อินโดนีเซียได้โดยตรง หรือ จะขายคืนผู้ผลิตเพื่อทำการปรับปรุงเครื่องบินก่อนให้อินโดนีเซียต่อไป


ออสเตรียมีแผนจะปลดประจำการ Eurofighter Typhoon Tranche 1 ภายในปีนี้หลังจากจัดหาเข้ามาประจำการในปี ค.ศ.2003 แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าซ่อมบำรุง และขีดความสามารถของเครื่องที่ไม่ตอบสนองต่อภารกิจ ซึ่งทางอินโดนีเซียก็มีความสนใจจะจัดหาเครื่องบินจากออสเตรียเข้าประจำการจำนวน 15 ลำโดยได้มีการยืนคำร้องขอไปยังออสเตรียเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา


#DEFNET


------------------------------------------------


ที่มา :


• https://www.krone.at/2223112

ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page